Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Veksten i hyttemarkedet forsetter

- Den kraftige veksten både i priser og volum vi opplevde i hyttemarkedet i fjor fortsatt i første halvår 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I dag presenterer Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom fersk fritidsboligprisstatistikk for sjøhytter, fjellhytter og innlandshytter i første halvår 2021.

Prisene for fritidsboliger steg med 12,6 prosent i første halvår 2021. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.888.516 kroner.

Mens prisene steg med 6,4 prosent for sjøhytter, steg prisene for fjellhytter og innlandshytter kraftig med hele 16,5 prosent og 12,5 prosent.

I første halvår 2021 ble det solgt 3 886 hytter i Norge – en oppgang på 27,1 prosent sammenlignet med første halvår 2020.

Hyttekontor og hjemmesommer

- Den kraftige oppgangen i priser og volum i hyttemarkedet i 2020 overgikk alt hva vi har sett tidligere, og denne utviklingen har fortsatt i 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Til tross for en viss lemping av smittevernstiltakene nå og større muligheter for å reise ut av landet, venter vi fortsatt vekst i hyttemarkedet fremover.

- Vår vurdering er at koronapandemien har gitt endret etterspørsel både i boligmarkedet og fritidsboligmarkedet. Fleksibelt arbeidssted for mange og økt bruk av hjemme- og hyttekontor har gjort eget hjem og hytte viktigere, sier Lauridsen.

- Dessuten tror vi flere har fått opp øynene for Norge som ferieland og gleden av å feriere både i eget land og på egen hytte, sier han.

Fjell- og innlandshytter driver prisene

I første halvår ble det omsatt 3 886 hytter i bruktmarkedet. 1 913 var fjellhytter, 1 277 var sjøhytter og 695 var innlandshytter.

Det var flest omsetninger i Trysil, Vinje og Ringsaker kommune. Blant kystkommunene var det Lindesnes, Kristiansand og Asker som hadde flest omsetninger.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 426 601, opp 6,4 prosent i første halvår

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2 995 318, opp 16,5 prosent i første halvår.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 587 019, opp 12,5 prosent i første halvår.

- I 2020 var det sjøhyttene som hadde den største prisveksten. I første halvår er det fjell- og innlandshyttene som vokser mest, og markant mer enn sjøhyttene i snitt. Riktignok er prisene svært høye i de dyreste sjøhyttekommunene, sier Lauridsen.

Også stor nybygging på fjellet

- I tillegg til bruktomsetningen av fritidsboligmarkedet er det også stor nybygging av hytter i Norge, hovedsakelig konsentrert rundt fjelldestinasjonene.

- Langs sjøen bygges det svært lite på grunn byggeforbudet i strandsonen, og det vil nok også bygges mindre her som følge av innskjerping av dispensasjonspraksisen i sjøkommunene.

- Vi tror den store veksten for fjell- og innlandshytter skyldes at mange har fått øyne opp for tradisjonelt friluftsliv og norsk natur. Dessuten brukes disse hyttene også mer og i større deler av året enn sjøhyttene som vanligvis bare brukes i sommersesongen, sier Lauridsen.

Raskere salg og høyere priser

Kystkommunene Færder (8 950 200), Lillesand (7 668 182) og Kragerø (6 485 118) var kommunene med de høyeste fritidsboligprisene. Høyest av fjellkommunene var Øyer (5 389 965).

I gjennomsnitt tok det 50 dager å selge en fritidsbolig mot 93 dager for et år siden. Medianen på 14 salgsdager indikerer at mange hytter selges svært raskt.

I gjennomsnitt ble fritidsboligene solgt hele 4 prosent over prisantydning.

- Vi har aldri tidligere observert så rask omsetningstakt i fritidsboligmarkedet, og vi har heller aldri målt et positivt avvik mellom prisantydning og solgt pris tidligere.

- Disse tallene stemmer imidlertid godt med det mange av Eiendom Norges medlemmer har meldt om, nemlig at det både har vært mange budrunder i hyttemarkedet og at mange kjøpere er utålmodige med å overta hyttene, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Finn lokal pressekontakt her og her.

NB: På grunn av endringen i fjellhyttemarkedet rapporterer vi nå fritidsboligmarkedet over hele året, og ikke med to sesongrapporteringer i februar for fjellhytter og juni for sjøhytter.

Om statistikken

Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi AS, og fra og med januar 2014 benyttes Eiendomsverdis datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok beregningsansvaret.

Fjellhytter er hytter i det som er karakterisert som fjellkommuner av Østlandsforskning. Sjøhytter er de som ligger mindre enn 2000 meter fra kysten og mindre enn 300 meter over havet, mens innlandshytter ligger mer enn 2000 meter fra kysten, men samtidig ikke er i en fjellkommune.

Emner

Tags


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987