Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Svak utvikling i boligprisene i juli

Boligprisene sank med 1,1 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 8,5 prosent høyere enn for ett år siden.

- Boligprisene i Norge utviklet seg svakt i juli, noe som er normalt for måneden. Juli i fjor var eksepsjonelt sterk både i prisutvikling og omsetning. Nå er vi tilbake til et normalt konjunkturforløp i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Vi venter en liten oppgang i boligprisene i august, før prisene som normalt vil falle gjennom høsten. Vi tror også at den varslende renteøkningen i september fra Norges Bank vil få betydning for boligprisutviklingen fremover, sier Lauridsen.

Stor omsetning så langt i 2021

I juli ble det solgt 5.041 boliger i Norge, noe som er 26,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 61.035 boliger i Norge, noe som er 8,6 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I juli ble det lagt ut 3.761 boliger til salgs i Norge, noe som er 19,5 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 62.747 boliger for salg i Norge, noe som er 6,3 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Det er solgt mange boliger i juli, selv om det er betydelig færre enn i juli 2020. Men sammenlignet med årene før 2020 er volumet høyt. Vi venter at veksten i antall omsetning vil vedvare i de kommende månedene. Etterspørselen etter bolig er stor i Norge nå, selv om den varslede renteøkningen i september vil redusere kjøpekraften noe, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 45 dager å selge en bolig i juli 2021, ned fra 29 dager i juni. Kortest salgstid hadde Bergen med 20 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn og Stavanger m/omegn med begge 54 dager.

- I snitt har det så langt i 2021 gått litt raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Den raske salgstiden vitner om effektivt og velfungerende boligmarked, sier Lauridsen.

Follo sterkest

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Follo med en oppgang på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 14,7 prosent. Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,9 prosent.

- 12 måneders veksten synker nå over hele landet, og vi venter at den vil fortsette å synke gjennom høsten etter den sterke oppgangen i boligprisene i 2020 og første kvartal i 2021, sier Lauridsen.

Boligpolitikk i valget 2021

- Boligpolitikk, boligmarkedet og ulikhet seiler opp som et viktig tema i valgkampen 2021. Vårt estimat er at det er behov for rundt 300 000 nye boliger i Norge på 2020-tallet.

- Disse må både bygges bærekraftig og miljøvennlig, men de må også ha pris som gjør at folk med vanlige inntekter kan kjøpe dem. Dette fordi innstrammingen av boliglånsforskriften fra 1. januar 2017 har redusert muligheten til å bli boligeier i Norge betydelig, sier Lauridsen.

Sykepleierindeksen utarbeidet av Eiendomsverdi og utgitt av Eiendom Norge viser at kombinasjonen av forskriften og høye boligpriser gjør terskelen for å bli boligeier svært høy.

På sentrale Østlandet kan en singel sykepleier nå kun kjøpe 3-5 prosent boligene forutsatt at hen har egenkapitalen som krevet.

- Eiendom Norge mener det viktigste utfordringen for boligmarkedet og boligpolitikk dette tiåret er å senke terskelen for å boligeier i Norge, sier Lauridsen.

Myndighetene kan gjøre dette gjennom blant annet følgende tiltak:

 1. Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende. Hva, hvor mye og hvor kommunen regulerer boligområder har stor betydning. Kommunene må derfor være bevisst sin rolle som markedsregulator i boligmarkedet. Dette gjelder spesielt Oslo kommune hvor presset er størst.
 2. Staten fratar folk egenkapitalen sin gjennom dokumentavgiften ved kjøp av bolig. For en snittbolig på 3 millioner kroner utgjør dette 75000 kroner. En ny regjering må fjerne dokumentavgiften, slik Høyre og Frp går inn for. Alternativ må de rimeligste boligene fritas dokumentavgift, slik SV går inn for.
 3. De siste 20 årene har det blitt betydelig dyrere og mer komplisert å bygge boliger. Byggeforskriftene og planbestemmelsene må kontinuerlig evalueres for økt kvalitet, effektivitet og kostnadsreduksjon. Norge må samarbeide med de andre nordiske landene om å harmonisere byggereglene for å få til en kraftig kostnadsreduksjon ved boligproduksjonen.

  Eiendom Norge arrangerer sammen med Sørmegleren og Sparebanken Sør Boligdagen med en rekke arrangementer om boligpolitikk og boligmarkedet på Arendalsuka 2021.

  Vår boligdag er 17. august fra kl. 8000 til kl. 2000. Se oversikt over arrangementene her.

  Ytterligere informasjon:

  Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

  Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

  Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

  For kommentarer:

  Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

  Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

  For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

  For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

  Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

  Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

  Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

  Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

  Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

  Related links

  Emner

  Tags


  Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

  Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

  Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

  Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

  Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

  Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

  Pressekontakt

  Henning Lauridsen

  Henning Lauridsen

  Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
  Erik Lundesgaard

  Erik Lundesgaard

  Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987