Følg Eiendom Norge

Svak boligprisutvikling i Bergen

Pressemelding   •   mai 05, 2021 11:00 CEST

Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene steg med 0,7 prosent i Bergen i april. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,4 prosent.

Bergen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+1,9 prosent) og Oslo (-0,2 prosent), men tilsvarende som Trondheim (-0,4 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Bergen steget med 11,9 prosent. Det er svakere enn i Oslo (+15,7 prosent), men sterkere enn i Stavanger (+10,8 prosent) og Trondheim (+9,3 prosent).

Det har i april blitt solgt 663 boliger i Bergen. Det er 24,2 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år er det solgt 2303 boliger i Bergen. Det er 18,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i april blitt lagt ut 790 boliger for salg i Bergen. Det er 23,0 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 2451 boliger for salg. Det er 9,5 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 22 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 39 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.250.000,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.