Følg Eiendom Norge

Sterkeste boligmarkeder i Norge i 2020

Pressemelding   •   jan 15, 2021 09:00 CET

Foto: Solfrid Sande.

- Eiendom Norges regionsrapporter for fjerde kvartal 2020 viser store regionale forskjeller i boligprisene. Det er normalt at boligprisene synker i fjerde kvartal. Dette har også skjedd i 2020, for eksempel, på Sør- og Vestlandet utenom Bergen, mens vi ser en unormalt sterk vekst for fjerde kvartal å være i Oslo og Østlandet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Eiendom Norge presenterer boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2020 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

I tillegg publiserer Eiendom Norge den årlige boligtyperapporten for 2020. Den viser kvadratmeterpriser og priser for enebolig, delt bolig og leiligheter målt som årlig gjennomsnitt.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Boligtyperapporten har oversikt boligpriser for 98 kommuner og bydeler i Norge.

Sterkest utvikling

- Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Kragerø med en oppgang på 3,4 prosent, mens Lindesnes hadde svakest utvikling med en nedgang 3,2 prosent, sier Lauridsen.

- Det har vært et annerledes år i boligmarkedet i 2020, og vi har hovedsakelig grunnet lave renter fått en sterk oppgang i boligprisene over landet i 2020. Sterkest utvikling i 2020 hadde Kragerø med en 4-kvartalsvekst på 19,0 prosent. Svakest utvikling hadde Hammerfest med en 4-kvartalsvekst på 0,1 prosent, sier Lauridsen.

- Nasjonalt i 2020 hadde leiligheter, eneboliger og delte boliger en sterk prisutvikling målt som gjennomsnittspriser. Sterkest utvikling var det for leiligheter og delte boliger, sier Lauridsen.

- Rapporten illustrerer de store forskjellene i boligprisnivå i Norge. Og med høye byggekostnader over hele landet illustrerer rapporten de utfordringene Norge har på tilbudssiden i boligmarkedet. I svært mange områder er boligprisene for lave målt mot nybyggprisene, og spesielt nybyggsprisene for leiligheter, som FNs bærekraftsmål legger opp til at vi skal bygge mer av.

- Skal Norge kunne bygge de estimerte 300 000 nye boliger på 2020-tallet må myndighetene og boligbyggerne jage kostnadsdriverne for byggekostnadene, sier Lauridsen.

De ti sterkeste områdene i det norske boligmarkedet i 2020 var:

1. Kragerø 19,0 prosent.

2. Bydel Gamle Oslo, Oslo 11,4 prosent.

3. Halden 11,2 prosent.

4. Lier 11,1 prosent.

5. Bydel Grünerløkka, Oslo 11,0 prosent.

6. Bydel Sagene, Oslo 11,0 prosent.

7. Bydel St. Hanshaugen, Oslo 10,7 prosent.

8. Sandefjord 10,4 prosent.

9. Bydel Frogner, Oslo 10,4 prosent.

10. Bydel Bjerke, Oslo 10,1 prosent.

NB! Prisene og prisutvikling i boligtyperapporten og regionsrapporten kan avvike noe fra den månedlige Eiendom Norges boligprisstatistikk.

Ytterligere informasjon:

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges regionsrappporter

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Om Eiendom Norge boligtyperapport

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Boligtyperapporten bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken.

I den månedlige og kvartalsvise boligprisstatistikken rapporterer vi endring i indeks. I boligtyperapporten rapporteres gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og gjennomsnittspriser. Dette innebærer at det rapporterte nivået på gjennomsnittlig kvadratmeterpris og gjennomsnittspris er beregnet på brutto tallmateriale hvor sammensetningseffekter kan inntreffe, altså at to perioder inneholder observasjoner fra forskjellige boligmasser og dermed ikke er helt sammenliknbare.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.