Følg Eiendom Norge

Sterk oppgang i boligprisene i januar

Pressemelding   •   feb 03, 2021 11:00 CET

Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene steg med 3,2 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

Boligprisene er nå 8,6 prosent høyere enn for ett år siden.

- Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet fortsatte i januar, og som mange har varslet ble det en sterk prisoppgang i januar. Spesielt sterk oppgang var det på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Oslo skiller seg som ventet ut i januar, og her ser vi også at det er et utbredt innslag av kupping og hete budrunder. Vi vurderer dette som årsaken til at avviket mellom prisantydning og pris stiger ytterligere her.

- Jeg vil advare mot å kuppe boliger og strekke seg svært langt i budrunder. Historisk ser vi at det gjør risikoen for tap stor. I takt med at renten skal opp, slik Norges Bank har varslet, vil boligprisutviklingen bli mer moderat. Selv med nullrente er det et tak for hvor mye boligprisene vil kunne stige, sier Lauridsen.

Færre salg

I januar ble det solgt 6.903 boliger i Norge, noe som er 6,4 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

I januar ble det lagt ut 6.570 boliger til salgs i Norge, noe som er 8,9 prosent færre enn i samme måned i 2020.

- Det ble solgt markant færre boliger i januar sammenlignet med samme periode i fjor. Vi venter imidlertid at både nye boliger på markedet og antall salg vil stige de kommende månedene, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 60 dager å selge en bolig i januar 2021. Det er det samme som i desember 2020. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 87 dager.

Oslo sterkest - Bare boligbygging vil hjelpe

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen og Ålesund m/omegn med en nedgang på 0,3 prosent.

Sterkest utvikling siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 13 prosent. Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 3,2 prosent.

- Kun politikk kan sikre en mer moderat boligprisutvikling, sier Lauridsen.

- På lang sikt er det boligminister Nikolai Astrup (H) som sitter på løsningene gjennom mer effektive byggesak- og planprosesser. På kort sikt er det bare Oslos byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) og Plan- og bygningsetaten, som kan forhindre at boligprisene skal stige vesentlig mer i Oslo enn resten av landet, sier Lauridsen.

- Alle prosjekter som venter på byggesaksbehandling må tas tak i. Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende, og vil bøte på effekten av de lavere rentene, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.