Følg Eiendom Norge

Sterk oppgang i boligprisene i første kvartal

Pressemelding   •   apr 15, 2021 08:00 CEST

Foto: Solfrid Sande.

- Eiendom Norges regionsrapporter for første kvartal 2021 viser en oppgang i boligprisene i alle områdene i landet. Dette er normalt for årets første kvartal, men oppgang er betydeligere sterkere enn de siste årene i første kvartal, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for første kvartal 2021 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i første kvartal hadde bydelene i Oslo, og sterkest blant dem var bydel Østensjø med en oppgang på 7,7 prosent. I andre deler av landet er det flere områder med sterk vekst, som Horten (+6,5 prosent), Larvik (+6,3 prosent), Steinkjer (+5,7 prosent), Bodø (+ 5,5 prosent) og Porsgrunn (+5,5 prosent). Svakest utvikling hadde Vefsn med en oppgang på 2,1 prosent, sier Lauridsen.

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Kragerø med en oppgang på 20,6 prosent, bydel Gamle Oslo i Oslo med en oppgang på 15,9 prosent og bydel Bjerke i Oslo med en oppgang på 15,3 prosent. Svakest utvikling hadde Hammerfest med en oppgang på 3,4 prosent.

- Boligprisene stiger normalt i første kvartal og det var tilfelle også i år selv utviklingen var markant sterkere i år enn forgående år. Den sterke veksten over hele landet skyldes de lave rentene, samt det er blitt større etterspørsel etter bolig under koronapandemien. I de aller fleste områder i Norge har det vært tydelig økning i antall solgte boliger, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges regionsrappporter

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.