Følg Eiendom Norge

Sterk oppgang i boligprisene i februar

Pressemelding   •   mar 03, 2021 11:00 CET

Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene steg med 2 prosent i februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,3 prosent.

Boligprisene er nå 9,7 prosent høyere enn for ett år siden.

- Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet det siste halvannet året fortsatte i februar. Det var en sterk oppgang over hele landet, men sterkest i Oslo, Bodø m/Fauske og Stavanger m/omegn.

- En oppgang på 2 prosent og 1,3 prosent sesongjustert er blant de sterkeste februar-månedene i boligprisstatistikkens historie. Kun februar 2009, da markedet hentet seg inn igjen etter finanskrisen, var sterkere.

- Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene fremover og mange omsetninger. Slik situasjonen er nå, er det bare høyere renter som kan dempe den kraftige prisveksten i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Flere salg og kortere salgstid

I februar ble det solgt 7.393 boliger i Norge, noe som er 3,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 14.329 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent færre enn i samme periode i 2020.

I februar ble det lagt ut 7.400 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,1 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 13.993 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent færre enn i samme periode i 2020.

- Det ble solgt langt flere boliger i februar i år sammenlignet med samme periode i fjor. Vi venter at omsetningsvolumet blir høyt fremover, selv om antall boliger lagt ut for salg i år er noe lavere enn i fjor på samme tid, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 52 dager å selge en bolig i februar 2021, ned fra 60 dager i januar. Kortest salgstid hadde Oslo med 18 dager og lengst salgstid hadde Tromsø med 78 dager.

Bare høyere rente vil dempe boligprisene nå

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Oslo med en oppgang på 2,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 0,3 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 15,2 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 5,6 prosent.

- Flere områder i Norge har nå en årsvekst i boligprisene på over 10 prosent. Vi har ikke sett en så sterk utvikling i boligmarkedet i Norge siden 2016, sier Lauridsen.

- En for sterk utvikling i boligprisene vil øke risikoen for finansielle ubalanser i Norge. Det gjør at vi mener det vil være riktig av Norges Bank å sette opp renten i år. Etter vårt syn vil det være klokt av Norges Bank å øke renten allerede ved rentemøte i juni, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.