Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Rekordsterk oppgang i boligprisene i første kvartal

- Eiendom Norges regionsrapporter for første kvartal 2022 viser en oppgang i boligprisene i alle områdene i landet. Det er normalt med prisvekst i årets første kvartal, men den har aldri vært så sterk som i 2022, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for første kvartal 2022 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i Norge i første kvartal hadde Oslo-bydelene Vestre Aker (+7,5 prosent), Bjerke (+7,2 prosent), Søndre Nordstrand (+7,2 prosent) og St. Hanshaugen (+7,1 prosent). I andre deler av landet er det også flere områder med sterk vekst, som Stange (+6,8 prosent), Vefsn (+6,5 prosent), Porsgrunn (+5,7 prosent) og Kinn (+ 6,5 prosent). Svakest utvikling hadde Kristiansund med en oppgang på 2,8 prosent, sier Lauridsen.

- Bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Sagene i Oslo har nå kvadratmeterpriser på over 100.000 kroner. For første gang passerer gjennomsnittpriser i et målt område kr 110.000 pr kvadratmeter. I bydel Frogner er gjennomsnittlig kvadratmeterpris nå på 110.499 kroner, sier han.

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Rana med en oppgang på 15,8 prosent, Nesodden med en oppgang på 14,7 prosent og Bodø med en oppgang på 13,4 prosent. Svakest utvikling hadde Elverum med en oppgang på 2,6 prosent, sier han.

- Boligprisene stiger normalt i første kvartal og det var tilfelle også i år. Det legges samtidig ut færre boliger i de aller fleste områdene i Norge. Dette skyldes blant annet den nye avhendingsloven som har gjort at det tar lenger tid å få boligen ut på markedet. Vi oppfordr Dette er derfor boligselgere til å forberede boligsalget i god tid for å kontrollere både informasjon og tilstanden på boligen, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Last ned rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 99 72 04 85.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Kategorier


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987