Følg Eiendom Norge

Prisvekst og kraftig omsetningsøkning i hyttemarkedet i 2020

Pressemelding   •   feb 18, 2021 11:00 CET

Foto: Solfrid Sande.

- Oppgangen i både priser og omsetningsvolumer i hyttemarkedet i 2020 overgår alt vi har sett tidligere, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I dag presenterer Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom fersk statistikk for fritidsboligprisstatistikk for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i 2020.

Prisene for fritidsboliger steg med 5,5 prosent i 2020. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.470.676 kroner. Mens prisene steg med 11,5 prosent for sjøhytter, steg fjellhytter med 4,9 prosent og innlandshytter med 3,2 prosent.

I 2020 ble det solgt 8 916 hytter i Norge – en oppgang hele på 35,8 prosent fra 2019.

Historisk utvikling

- Det har de siste 5-6 årene vært sterk vekst i hyttemarkedet, men oppgangen i både priser og omsetningsvolumer i 2020 overgår alt vi har sett tidligere, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- I likhet med i boligmarkedet i Norge har etterspørselen i hyttemarkedet gått kraftig opp i under koronapandemien, og aktiviteten i 2020 har vært spesielt sterk sett i lys av hytteforbudet i Norge i mars og april, som i praksis var et omsetningsforbud.

- I mange land har forstedene rundt de store byene fått et kraftig oppsving etter pandemien på bekostning av bysentra. I Norge har vi ikke sett slike forskjeller i boligmarkedet. Hos oss har snarere behovet for økt plass kommet til uttrykk i etterspørselen i hyttemarkedet, sier Lauridsen.

Prisene reflekterer tilbudet

I 2020 ble det omsatt 8 916 hytter i bruktmarkedet. 4 739 var fjellhytter, 2 697 var sjøhytter og 1 604 var innlandshytter.

Det var flest omsetninger i Trysil, Vinje og Ringsaker kommune.

- I tillegg til veksten i brukthyttemarkedet kommer et betydelig antall nybygde fritidsboliger i Norge, hovedsakelig på fjellet og innlandet. Norge opplever nå en kraftig fritidsboligboom, og det spesielt på fjellet, sier Lauridsen.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 063 573, opp 11,5 prosent fra 2019.

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2 581 981, opp 4,9 prosent fra 2019.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 369 279, opp 3,2 prosent fra 2019.

- Prisutviklingen reflekterer tilbudssiden. Den kraftige oppgangen for sjøhytter følger av at sjøhytter er et knapphetsgode i Norge med begrenset tilbud på grunn av byggeforbudet i 100-metersonen. Dessuten pågår en kraftig innskjerpelse på praktiseringen av byggeforbudet, spesielt i pressområdene i strandsonen. Det tilsier ytterligere vekst her, hvis den sterke etterspørselen vedvarer, sier Lauridsen.

Eksplosiv økning i salg av dyre hytter

Det har blitt omsatt 728 hytter over kr 5 000 000, en økning hele på 79,3 prosent fra 2019.

- Mens andelen dyre hytter har vært stabilt de siste årene, har veksten blant disse vært eksplosiv i 2020, og langt større enn veksten i hyttemarkedet som sådan. Mange husholdninger har mulighet til å anskaffe seg svært kostbare fritidseiendommer, sier Lauridsen.

Kystkommunene Færder (7 585 179), Lillesand (7 101 000) og Oslo (5 294 643) var kommunene med de høyeste fritidsboligprisene. Høyest av fjellkommunene var Øyer (4 618 556).

I gjennomsnitt tok det 69 dager å selge en fritidsbolig, men den typiske formidlingstiden var på 21 dager.

I gjennomsnitt ble fritidsboligene solgt marginalt over prisantydning.

Ytterligere informasjon:

Finn lokal pressekontakt her og her.

NB: På grunn av endringen i fjellhyttemarkedet rapporterer vi nå fritidsboligmarkedet over hele året, og ikke med to sesongrapporteringer i februar for fjellhytter og juni for sjøhytter.

Om statistikken

Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi AS, og fra og med januar 2014 benyttes Eiendomsverdis datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok beregningsansvaret.

Fjellhytter er hytter i det som er karakterisert som fjellkommuner av Østlandsforskning. Sjøhytter er de som ligger mindre enn 2000 meter fra kysten og mindre enn 300 meter over havet, mens innlandshytter ligger mer enn 2000 meter fra kysten, men samtidig ikke er i en fjellkommune.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.