Følg Eiendom Norge

Presseinvitasjon: Lansering av Sykepleierindeksen H2 2020 og boligdebatt

Pressemelding   •   jan 18, 2021 11:05 CET

Morgenmøte strømmes direkte.

Eiendom Norge inviterer til paneldebatt om boligpolitikk og lansering av Sykepleierindeksen for andre halvår 2020. Arrangementet vil også strømmes.


Tid: Onsdag 20. januar 0830 - 0930

Sted: Følg sendingen her.

Eiendom Norge publiserer hvert halvår Sykepleierindeksen utarbeidet av Eiendomsverdi AS.

Indeksen måler tilgangen til boligmarkedet i ulike deler av landet for vanlige lønnsmotakere.

Året 2020 har det vært store bevegelser i boligmarkedet i kjølvannet av korona og null-rentebeslutningen til Norges Bank.

Eiendom Norge inviterer i samarbeid med Eiendomsverdi til lansering av Sykepleierindeksen H2 2020 med paneldebatt om boligpolitikk.

Program:

Velkommen ved Henning Lauridsen, Eiendom Norge.

Oppdatert sykepleierindeks H2 2020 ved analytiker Anders Lund, Eiendomsverdi AS.

Paneldebatt med:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap)

Administrerende direktør Henning Lauridsen

Ordstyrer: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard, Eiendom Norge.


Problemstillinger:

Hva har utviklingen i boligmarkedet i 2020 betydd for muligheten til å bli boligeier i Norge?

Hvordan skal vi opprettholde eierlinjen i det norske boligmarkedet?

Hva er regjeringens strategi for boligmarkedet?

Hvilke politiske løsninger må til i perioden 2021 – 2025 for å skape et enda mer velfungerende boligmarked i Norge?


MELD DEG PÅ FACEBOOK-ARRANGEMENTET HER.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.