Følg Eiendom Norge

PRESSEINVITASJON: Eiendom Norge og JM inviterer til digitalt frokostmøte onsdag 18. november 2020

Pressemelding   •   nov 17, 2020 13:30 CET

Digitalt frokostmøte 18. november.

Pressen inviteres til Eiendom Norge og JM Norges digitale frokostdialog med tema: Raskere og bedre boligbygging?

Arrangementet starter 08.30.

Se sendingen direkte her.

Vi spør: 
Hvordan skal Oslo kommune kunne bygge nok?

Hvor trykker skoen på tilbudssiden i boligmarkedet?

Trenger vi forpliktende mål for boligbygging?

Og:
Hvordan kan kommunen og utbyggerne samarbeide bedre i reguleringsprosesser?

Innledninger ved:

Direktør Siri Gauthun Kielland i PBE og administrerende direktør Martin Asp i JM Norge.

Paneldebatt ved:

Byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG),
Leder av byutviklingskomitéen, Øystein Sundelin (H)
Administrerende direktør Henning Lauridsen, Eiendom Norge.
Regionsdirektør Hilde Vatne, JM Norge.

Ordstyrer: Sjef for kommunikasjon og politikk, Erik Lundesgaard, Eiendom Norge.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.