Følg Eiendom Norge

PRESSEINVITASJON: Eiendom Norge og Finans Norge inviterer til boligkonferanse tirsdag 13. oktober 2020

Pressemelding   •   okt 08, 2020 14:22 CEST

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) under fjorårets konferanse. Han vender tilbake i år. Foto: Peder Tollersrud.

Pressen inviteres til Eiendom Norge og Finans Norges boligkonferanse 2020 - Boligmarkedet etter korona.

Tid:
13. oktober 2020, 09:00 - 15:30

Sted: Hotell Bristol, Oslo

Lenke til live-streamen vil bli sendt ut per e-post til alle digitale deltakere dagen i forkant.

Vi spør blant annet:

  • Hvor skal det norske boligmarkedet?
  • Hva betyr den historiske null-renten for det norske boligmarkedet?
  • Hva skjer med markedet for nye boliger, og kan boliginvesteringene igjen bli en vekstimpuls i norsk økonomi?
  • Hva skjer med boliglånsforskriften fra 1. januar 2021 etter to kvartal med midlertid unntak fra den midlertidige forskriften?
  • Hvordan skal vi bygge bærekraftige byer?
  • Og hva med norsk boligpolitikks glemte kapittel – leiemarkedet?

Kom fysisk eller digitalt til høstens viktigste boligkonferanse den 13. oktober 2020 på Hotel Bristol.

Du møter blant andre Nikolai Astrup (H), Baard Schumann (Nordr Eiendom), Randi Marjama (Nordea), Kari Due-Andresen (Handelsbanken), Morten Baltzersen (Finanstilsynet), Nerja Macic (Prognosesenteret), Daniel Siraj (OBOS), Idar Kreutzer (Finans Norge), Henning Lauridsen (Eiendom Norge) og mange, mange flere.

Se fullstendig program her.

Kontakt sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard for presseakkreditering.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.