Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Oppgang i utleieprisene i tredje kvartal 2021

Leieprisene i de fire store byene i Norge steg med 0,3 prosent i tredje kvartal 2021. Det siste året har leieprisene steget med 1,3 prosent.

- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser at utleieboligprisene stiger for andre kvartal på rad. Sterkest utvikling hadde Trondheim med en oppgang i leieprisene på 2,5 prosent i tredje kvartal, mens det var mer moderat vekst i Stavanger og Sandnes (+0,2 prosent) og Oslo (+0,1 prosent). I Bergen forble leieprisene uendret, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Under korona-pandeminen i 2020 så vi et kraftig skift i utleieboligmarkedet både i tilbud og priser. Nå viser utleiemarkedet en moderat vekst og en mer normal utvikling, sier han.

Trondheim sterkest siste år

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Trondheim med en oppgang på 3,9 prosent. Deretter fulgte Stavanger og Sandnes og Oslo med en oppgang på 3,1 og 1,1 prosent. Svakest utvikling det siste året hadde Bergen med en nedgang på 0,4 prosent.

- Det har vært en positiv utvikling i leieprisene i Trondheim og Stavanger og Sandnes, mens det har vært en svakere utvikling i Oslo. I Bergen har prisene falt det siste året, sier Lauridsen.

Mindre tilbud i alle byene

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved utgangen av tredje kvartal i 2021 er 2945. Av disse er 1711 i Oslo, 525 i Bergen, 393 i Trondheim og 316 i Stavanger/Sandnes.

- Det var markant færre boliger til leie i alle de store byene ved utgangen av sist kvartal. Sammenliknet med forrige kvartal ligger 17,8 prosent færre boliger til leie ute på FINN.no. Det spesielt i Oslo at det er stort fall i antall boliger til leie, sier Lauridsen.

Politikk i leiemarkedet

Onsdag kom Støre-regjeringen med sin politiske plattform for de neste fire årene.

Der skriver regjeringen de vil «vurdere Husleieloven som forbrukerlov og sikre leietakere mer stabile leieforhold».

- I denne vurderingen er viktig å minne om at det er viktig å opprettholde et godt tilbud av utleieboliger i Norge, og at en undersøkelse av Kommunaldepartementet før sommeren viste at det var et stort flertall av leietagere har tidsubegrensede kontrakter.

- Dette viser at det er vesentlig at en regjering utreder både behov og virkninger i markedet før den iverksetter tiltak, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Kategorier


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987