Følg Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene og utleieprisene i tredje kvartal

Pressemelding   •   okt 15, 2020 11:00 CEST

Foto: Solfrid Sande.

- Eiendom Norges regionsrapporter for tredje kvartal 2020 viser en oppgang i boligprisene i de fleste områdene i landet. Dette er normalt for årets tredje kvartal, sier sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for tredje kvartal 2020 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i tredje kvartal hadde Kragerø med en oppgang på 6,0 prosent, mens Stjørdal og Malvik og Molde hadde svakest utvikling med en nedgang 0,1 prosent, sier Lundesgaard.

- Sterkest utvikling de siste tolv månedene hadde også Kragerø med en oppgang på 13,9 prosent, mens Stavanger Nord hadde svakest utvikling med en oppgang på 0,8 prosent.

- Boligprisene stiger normalt i tredje kvartal og det var tilfelle også i år i de fleste områder i Norge. Nullrenten har nok også sitt å si for at veksten er såpass sterk i enkelte områder, sier Lundesgaard.

Oppgang i utleiepriser

- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en oppgang på 0,5 prosent i byene i tredje kvartal i år. Dette er en utvikling som er normal for denne tiden av året, sier Lundesgaard.

Sterkest leieprisutvikling i tredje kvartal hadde Stavanger m/Sandens med en oppgang på 4,9 prosent etterfulgt av Oslo med en oppgang på 1,1 prosent. Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest vekst i leieprisene det siste året har Stavanger m/Sandnes med en oppgang på 7,6 prosent. I Oslo har utleieprisene det siste året steget med 1,3 prosent, mens de har steget 5,0 prosent i Bergen. Trondheim har hatt en flat utvikling i utleieprisene det siste året.

Ytterligere informasjon:

Last ned regionsrapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.

Finn lokal pressekontakt for utleiemarkedet her.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.