Følg Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i Trondheim

Pressemelding   •   apr 08, 2021 11:00 CEST

Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene i Trondheim steg med 2,2 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,7 prosent.

Trondheim har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+0,6 prosent) og Oslo (-0,8 prosent), men svakere enn i Bergen (+2,0 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Trondheim steget med 10,6 prosent. Byen har en svakere 12 måneders vekst enn i Oslo (+15,6 prosent), Bergen (+12,7 prosent), men sterkere enn i Stavanger (+7,9 prosent).

Det har i mars blitt solgt 617 boliger i Trondheim. Det er 80,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Hittil i år er det solgt 1452 boliger. Det er 19,1 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Det har i mars blitt lagt ut 648 boliger for salg i Trondheim. Det er 31,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 1409 boliger for salg. Det er 8,0 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 28 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 43 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.364.238,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.