Følg Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i Stavanger

Pressemelding   •   apr 08, 2021 11:00 CEST

Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene i Stavanger steg med 0,7 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Bergen (+2,0 prosent) og Trondheim (+1,7 prosent), men sterkere enn i Oslo (-0,8 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger steget med 7,9 prosent. Det er svakere enn i Oslo (+15,6 prosent), Bergen (+12,7 prosent) og Trondheim (+10,6 prosent).

Det har i mars blitt solgt 500 boliger i Stavanger Det er 52,0 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år er det solgt 1339 boliger. Det er 22,7 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i mars blitt lagt ut 555 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 29,4 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 1374 boliger for salg. Det er 11,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 57 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 43 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.300.000,-

NB: Fra januar 2020 inngår kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg i Stavanger-indeksen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter: @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.