Følg Eiendom Norge

Ny styreleder i Eiendom Norge

Pressemelding   •   apr 22, 2016 10:10 CEST

Administrende direktør i DNB Eiendom, Terje Halvorsen, er på generalforsamling 21. april 2016 valgt til styreleder i Eiendom Norge.

Halvorsen tar over vervet etter administrerende direktør i Eiendomsmegler Krogsveen, Leif J. Laugen, som har vært styreleder siden april 2014.

Terje Halvorsen (f. 1956) er administrerende direktør i DNB Eiendom – en stilling han har hatt siden 2011. Halvorsen er utdannet innenfor økonomi og markedsføring og har jobbet med bank, finans og eiendom i hele yrkeslivet, hvorav de fleste årene som leder på høyt nivå i DNB.

Før han ble administrerende direktør i DNB Eiendom satt han ti år i selskapets styret. Halvorsen har tidligere vært nestleder i Eiendom Norges styre og styreformann i et av Sverige største eiendomsmeglerforetak Svensk Fastighetsförmedling (SFAB).

- Eiendom Norge spiller en sentral rolle som bransjeorganisasjon for eiendomsmeglingsforetakene, og har de senere årene fått en tydelig og viktig posisjon i norsk økonomi, politikk og samfunnsliv. Med en rivende digital utvikling generelt og i eiendomsbransjen spesielt, samt en rekke viktig bransje- og boligpolitiske saker på organisasjonens dagsorden, er dette et meningsfullt verv, sier Terje Halvorsen.

Styret består for øvrig av:

- Grethe W. Meier, Privatmegleren (Nestleder)

- Knut Sirevåg, Eiendomsmegler 1 (Styremedlem)
- Finn Magnus Rogne-Hansen, Aktiv (Styremedlem)
- Leif J. Laugen, Krogsveen (Styremedlem)
- Hedda Ulvness, Eie (Styremedlem)
- Stein Drogseth, Garanti (Styremedlem)
- Sverre Gjessing, Eiendomsmegler Vest (Styremedlem)
- Vibeke Stavnes, Proaktiv (Styremedlem)
- Hallvard Bragge, Partners. (Styremedlem)

For kommentarer og ytterligere informasjon:

Administrende direktør, Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer
Tlf. : 907 24 999

Styreleder, Eiendom Norge og administrerende direktør; DNB Eiendom, Terje Halvorsen
Tlf. 928 89 360