Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Nesodden, Bodø og Larvik hadde sterkest boligprisvekst i 2021

- Eiendom Norges regionrapporter for fjerde kvartal 2021 viser nedgang i boligprisene i de fleste områdene i Norge. Nesodden, Bodø og Larvik hadde sterkest vekst i boligprisene i 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2021 i syv regionrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionrapportene har oversikt over boligprisutviklingen 98 kommuner og bydeler i Norge.

Nesodden sterkest i 2021

Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Notodden med en oppgang på 3,0 prosent og Rana i Nordland med en oppgang på 2,0 prosent. De andre områdene i landet med vekst var Kinn i Vestland (+0,7 prosent), Ringsaker (+0,2 prosent), og Nesodden (+0,2 prosent).

Svakest utvikling hadde Kragerø med en nedgang på 3,4 prosent. Stavanger Sentrum og Stavanger Sør hadde en nedgang på 2,2 prosent.

- Sterkest utvikling i 2021 hadde Nesodden med en oppgang på 15,5 prosent etterfulgt av Bodø med 14,4 prosent og Larvik med 13,1 prosent, sier Lauridsen.

De ti områdene med sterkest utvikling i 2021 var:

 1. Nesodden +15,5 prosent
 2. Bodø +14,4 prosent
 3. Larvik +13,1 prosent
 4. Rana +12,7 prosent
 5. Horten +12,7 prosent
 6. Tønsberg +11,5 prosent
 7. Porsgrunn +11,2 prosent
 8. Bamble +10,8 prosent
 9. Drammen +10,7 prosent
 10. Heimdal i Trondheim +10,4 prosent

- Svakest utvikling det siste året hadde Kristiansund med en oppgang på 2,5 prosent. Deretter fulgte Bydel Gamle Oslo og Bydel Sagene i Oslo med en oppgang på 3,7 prosent, sier Lauridsen.

De områdene med svakest utvikling i 2021 var:

 1. Kristiansund + 2,5 prosent
 2. Bydel Gamle Oslo i Oslo +3,7 prosent
 3. Bydel Sagene i Oslo +3,7 prosent
 4. Elverum +3,8 prosent
 5. Bydel Ullern i Oslo +3,9 prosent
 6. Eidsvoll +3,9 prosent
 7. Midt-Telemark og Nome +4,1 prosent
 8. Lillehammer +4,2 prosent
 9. Bydel Frogner i Oslo +4,2 prosent
 10. Bydel St.Hanshaugen i Oslo +4,2 prosent
 11. Bydel Grünerløkka i Oslo +4,2 prosent

Normalt med nedgang i fjerde kvartal

- Boligprisene synker normalt i fjerde kvartal og det var tilfelle også i år i de fleste områder i Norge, sier Lauridsen.

- Nesodden kommune skiller seg ut på Østlandet med sterk vekst i boligprisene i 2021. Dette kan være grunnet kommunens nærhet til Oslo og økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet post pandemien, som gjør at man likegodt kan flytte til steder nærme hovedstaden, som Nesodden, sier Lauridsen.

- Bodø har solid prisoppgang igjennom hele fjoråret og ender opp med størst vekst blant byene. Flere bydeler i Oslo har hatt en svakere utvikling enn ventet i 2021. Det blir blant annet spennende å følge denne utviklingen i året som kommer, i lys av de varslede renteoppgangene til Norges Bank, avslutter Lauridsen.

I dag kan du også laste ned Eiendom Norges Boligtypetapport 2021 med statistikk over boligprisutviklingen fordelt på boligtyper i Norge. Last den ned her.


Ytterligere informasjon:

Last ned rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 99 72 04 85.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Tags


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987

Relatert materiale