Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Nesodden, Bodø og Kragerø har sterkest boligprisvekst i Norge

- Eiendom Norges regionsrapporter for tredje kvartal 2021 viser store forskjeller i boligprisene i Norge. Nesodden, Bodø og Kragerø er hatt sterkest vekst i boligprisene det siste året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for tredje kvartal 2021 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen 98 kommuner og bydeler i Norge.

Nesodden sterkest

Sterkest utvikling i tredje kvartal hadde Nesodden med en oppgang på 3,6 prosent og Bodø med en oppgang på 2,2 prosent. Det var flere andre områder i landet med vekst, som Rana (+2,0 prosent), Heimdal i Trondheim (+1,9 prosent), Bamble (+1,8 prosent) og Kragerø i Telemark (+1,8 prosent).

Svakest utvikling hadde Midt-Telemark og Nome med en nedgang på 2,2 prosent og Halden med en nedgang på 2,0 prosent.

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene har Nesodden med en oppgang på 17,3 prosent etterfulgt av Bodø med 16,2 prosent og Kragerø med 16,0 prosent, sier Lauridsen.

- Svakest utvikling det siste året hadde Kristiansund med en oppgang på 2,9 prosent. Deretter fulgte Ålesund og Lindesnes med en oppgang på 4,4 prosent, sier Lauridsen.

Normalt med vekst i tredje kvartal

- Boligprisene stiger normalt i tredje kvartal og det var tilfelle også i år i de fleste områder i Norge, sier Lauridsen.

- Nesodden kommune skiller seg ut både på Østlandet og sammenlignet med resten av landet med sterk vekst i boligprisene. Det har det siste året vært mange spekulasjoner om endret boligetterspørsel etter korona-pandemien og et res etter mer plass utenfor byene. For øyeblikket er det bare Nesodden som skiller seg ut på Østlandet med svært sterk prisvekst, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Last ned rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 99 72 04 85.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.


Related links

Emner

Kategorier


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987