Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Nedgang i boligprisene i Trondheim

Boligprisene i Trondheim sank med 0,7 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent.

Trondheim har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+0,7 prosent), men sterkere enn i Oslo (+0,2 prosent) og i Bergen (-0,1 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Trondheim steget med 9,2 prosent. Byen har en sterkere 12 måneders vekst enn i Bergen (+8,6 prosent) og Oslo (+7,2 prosent), men svakere enn i Stavanger (+9,4 prosent).

Det har i september blitt solgt 503 boliger i Trondheim. Det er 9,5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020. Hittil i år er det solgt 4676 boliger. Det er 6,0 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Det har i september blitt lagt ut 490 boliger for salg i Trondheim. Det er 6,7 prosent færre sammenliknet med tilsvarende måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 4709 boliger for salg. Det er 2,9 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 27 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 35 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.500.000,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Tags


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Jan Håvard Valstad

Jan Håvard Valstad

Analysesjef / EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Kommenterer boligmarkedet i Møre og Romsdal og Midt-Norge 99503560
Ola Mogseth

Ola Mogseth

Salgsleder / Meglerhuset Nylander Kommenterer boligmarkedet i Midt-Norge 911 43 355
Eirik Jacobsen

Eirik Jacobsen

Salgsdirektør / EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Kommenterer boligmarkedet i Møre og Romsdal og Midt-Norge 97697241
Håkon Lutdal

Håkon Lutdal

Nybyggsjef / EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Kommenterer boligmarkedet i Møre og Romsdal og Midt-Norge 95172716
Ronnie Andersson

Ronnie Andersson

Daglig leder / DNB Eiendom Heimdal/Trondheim Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter i Midt-Norge 95 89 32 85
Per Ø. Nylander

Per Ø. Nylander

Administrerende direktør / Meglerhuset Nylander Kommenterer boligmarkedet og markedet for fjellhytter og sjøhytter i Midt-Norge 91 66 15 50
Torben Olden

Torben Olden

Megler NMEF / Olden & Partners Kommenterer boligmarkedet i Midt-Norge +47 934 77 177
Martin Sellgren

Martin Sellgren

Daglig leder / Aktiv Eiendomsmegling Trondheim Kommenterer boligmarkedet og markedet for fjellhytter i Midt-Norge 9238 8949