Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Nedgang i boligprisene i Stavanger

Boligprisene i Stavanger sank med 2,1 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Bergen (-0,3 prosent), tilsvarende som Oslo (-0,2 prosent), men svakere enn Trondheim (+0,7 prosent).

I 2021 steg prisene i Stavanger med 7,0 prosent. Det er svakere enn i Trondheim (+8,7 prosent), men sterkere enn i Bergen (+6,6 prosent), og Oslo (+2,2 prosent).

Det har i desember blitt solgt 266 boliger i Stavanger Det er 23,7 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. I 2021 ble det solgt 5587 boliger. Det er 14,3 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i 2020.

Det har i desember blitt lagt ut 170 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 9,6 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2020. i 2021 ble det lagt ut 5641 boliger for salg. Det er 14,2 prosent flere sammenliknet med 2020.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 51 dager. Det er tilsvarende som resten av landet.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.506.216,-

NB: Fra januar 2020 inngår kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg i Stavanger-indeksen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter: @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Gaute Thise Jacobsen

Gaute Thise Jacobsen

Regionssjef / Eiendomsmegler 1 Rogaland Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Stavanger og i Rogaland 40855753
Kurt Frafjord

Kurt Frafjord

Regionansvarlig Krogsveen / Rogaland Kommenterer boligmarkedet og markedet for fjellhytter og sjøhytter i Rogaland 928 06 865
Ronny Skjøtskift

Ronny Skjøtskift

Daglig leder / Aktiv Eiendomsmegling Jæren Kommenterer boligmarkedet i Sandnes, Stavanger, Jæren og Klepp, samt markedet for hytter i Rogaland 41614676