Følg Eiendom Norge

Nedgang i boligprisene i Stavanger

Pressemelding   •   jun 03, 2021 11:00 CEST

Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene i Stavanger sank med 0,1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,4 prosent.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+0,9 prosent), Bergen (+0,7 prosent) og Oslo (-0,3 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger steget med 9,1 prosent. Det er svakere enn i Oslo (+12,4 prosent), Bergen (+10,6 prosent), og Trondheim (+9,6 prosent).

Det har i mai blitt solgt 551 boliger i Stavanger Det er 19,3 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år er det solgt 2421 boliger. Det er 29,5 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i mai blitt lagt ut 618 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 18,4 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 2567 boliger for salg. Det er 17,6 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 34 dager. Det er tilsvarende som resten av landet.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.400.000,-

NB: Fra januar 2020 inngår kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg i Stavanger-indeksen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter: @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.