Følg Eiendom Norge

Nedgang i boligprisene i Stavanger

Pressemelding   •   nov 05, 2019 11:00 CET

Foto: Solfrid Sande

Boligprisene i Stavanger sank med 1,8 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Bergen (+1,5 prosent), Trondheim (0,0 prosent), og Oslo (-0,3 prosent).

I Stavanger har boligprisene sunket med 2,3 prosent de siste tolv månedene. Det er svakere enn i Oslo (+3,8 prosent), Bergen (+3,6 prosent) og Trondheim (+0,2 prosent).

Det har i oktober blitt solgt 450 boliger i Stavanger Det er 5,4 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2018. Hittil i år er det solgt 3983 boliger. Det er 6,1 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i oktober blitt lagt ut 464 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 4,5 færre enn tilsvarende måned i 2018. Hittil i år er det lagt ut 4663 boliger til salgs. Det er 2,7 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 72 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 47 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.207.820,-

NB: Vi gjør oppmerksom på at den geografiske inndelingen for beregningen av prisutviklingen er endret fra og med januar 2018. Kommunene Forsand, Sandnes, Rennesøy, Finnøy, Sola og Randaberg inngår nå i Stavanger-indeksen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter: @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.