Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Nedgang i boligprisene i september

Boligprisene falt med 0,9 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 8 prosent høyere enn for ett år siden.

- Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i september enn det som er normalt for måneden. Flere byer som Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø hadde en sterk sesongkorrigert utvikling, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- I slutten av september fikk vi den første av flere varslede renteøkninger fra Norges Bank, men det er for tidlig å se tegn til at økte renter i boligprisutviklingen. Historisk har det også vært en tendens til at gradvise renteøkninger tar lengre tid å få effekt i boligmarkedet, sier han.

- Uavhengig høyere rente, så er prisutviklingen over hele landet avtagende, og boligmarkedet følger nå normalt konjunkturforløp, noe markedet ikke gjorde i 2020. Vi venter at boligprisene vil fortsette å falle som normalt gjennom høsten. Og slik det står nå vil boligprisutviklingen for 2021 bli noe svakere enn Eiendom Norges prognose på 7,5 prosent 12 måneders vekst ved utgangen av året, sier Lauridsen.

Rekordomsetning så langt i 2021

I september ble det solgt 10.378 boliger i Norge, noe som er 6,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 81.060 boliger i Norge, noe som er 4,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I september ble det lagt ut 9.987 boliger til salgs i Norge, noe som er 7,1 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 84.636 boliger for salg i Norge, noe som er 3,8 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Det er solgt noe færre boliger i september i år enn i fjor, men så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i september 2021, det samme som i august. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 14 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 62 dager.

- I snitt har det så langt i 2021 gått raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Spesielt på Sørlandet og Rogaland er salgstid gått mye ned sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Bodø sterkest siste år

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Bodø m/Fauske og Kristiansand med en oppgang på 1,1 og 1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en sesongkorrigert nedgang på 1 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 14,7 prosent. Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 3,8 prosent.

- 12 måneders veksten falt i alle områder i Norge i september som normalt. Bodø m/ Fauske skiller seg markant ut med en svært sterk prisvekst det siste året, sier Lauridsen.

Ny boligpolitikk med ny regjering

Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandler nå om en ny regjeringsplattform og en ny regjering.

- Vi har klare forventinger til at partiene følger opp sine lovnader i boligpolitikken i partiprogrammene og i forrige periode, sier Lauridsen.

- Vi forventer at regjeringen vil levere politikk på følgende saker:

  • En Stortingsmelding med gjennomgang av alle virkemidler i boligpolitikken.
  • Styrke bolig- og bygningsministeren med flytting av boliglover fra Justisdepartementet.
  • Nytt likningsverdisystemet.
  • Redusert dokumentavgift for førstegangskjøpere.
  • Lettelser på kravene for førstegangskjøpere i utlånsforskriften.

- Den norske selveiermodellen har tjent oss godt og er svært viktig både for arbeidslinja og fordelingspolitikken. Derfor må en regjering ledet av Jonas Gahr Støre (Ap) måles på om de klarer å videreutvikle den norske boligmodellen og sikre at nordmenn flest også i fremtiden eier egen bolig, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Tags


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987