Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Nedgang i boligprisene i oktober

Boligprisene falt med 0,4 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 247 937 kr i oktober 2021.

- Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- I 2020 hadde Oslo den sterkeste boligprisveksten i Norge. I 2021 ligger hovedstaden an til å få den svakeste prisveksten av de store byene i Norge.

- Den mer moderate utviklingen i Oslo må sees i sammenheng med at boligprisene her er svært høye. Gjennomsnittprisen for en bolig i Oslo er i oktober om lag 2 millioner høyere enn i både Trondheim, Bergen og Stavanger. Prisnivået gjør at både utlånsforskriften og renteøkningene som kommer, vil få større effekt i Oslo enn i områder hvor prisene og gjeldsgraden er lavere, sier Lauridsen.

Fortsatt stor aktivitet

I oktober ble det solgt 8.682 boliger i Norge, noe som er 13,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 89.823 boliger i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I oktober ble det lagt ut 9.700 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,2 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 94.427 boliger for salg i Norge, noe som er 3,1 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- I likhet med de siste månedene ble det i oktober solgt noe færre boliger sammenlignet med i fjor. Dette må sees i sammenheng med at høsten i fjor bar preg av gjeninnhentingen i boligmarkedet etter det skarpe fallet i boligpriser og omsetning i forbindelse med utbruddet av korona-pandemien. Så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger i Norge, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i oktober 2021, noe som to dager raskere enn i september. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 17 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand m/omegn med 41 dager.

- I snitt har det så langt i 2021 gått raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Dette tyder at boligmarkedet er effektivt og velfungerende, sier Lauridsen.

Bodø sterkest siste år

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bodø m/Fauske og Trondheim med en oppgang på 1,1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 1,1 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 14,9 prosent etterfulgt av Trondheim og Tønsberg m/Færder med 10,3 og 10,2 prosent.

Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,8 prosent etterfulgt av Oslo med en 12 måneders vekst på 5,5 prosent.

- Slik markedet står nå skiller boligmarkedet i Bodø m/ Fauske seg markant ut fra alle andre områder i landet, sier Lauridsen.

Behov for nytt likningsverdisystem for bolig

En ny regjering i Norge utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble dannet i midten oktober.

- Eiendom Norge er tilfreds med at regjeringen har viet boligpolitikk mye oppmerksomhet i Hurdalsplattformen og at regjeringen skriver de vil følge opp Arbeiderpartiets valgløfte om en gjennomgang av de boligpolitiske virkemidlene i en stortingsmelding, sier Lauridsen.

- Vi er også svært positive til at regjeringen skriver de vil forbedre likningsverdisystemet for bolig. Det er et stort paradoks at det i dag stilles svært strenge krav til eiendomsmeglingsbransjen og finansnæringen ved verdivurdering av bolig, mens Skatteetaten og SSB har krav til verdivurdering som er utgått på dato, sier han.

- Vi forventer at finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) allerede i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet neste uke starter arbeidet med en nytt og forberedt likningsverdisystem for bolig, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Kategorier


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987