Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Nedgang i boligprisene i november

Boligprisene sank med 0,6 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Boligprisene er nå 6,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 240 144 kr i november 2021.

- Boligprisene i Norge sank i november, og med fallende priser gjennom andre halvår 2021 følger boligprisutviklingen nå normalt konjunkturforløp, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- 12 måneders veksten fortsetter også å synke og er ved utgangen av november på 6,6 prosent. Med et normalt fall i boligprisene i desember betyr dette at boligprisutviklingen gjennom året vil ende noe lavere enn Eiendom Norges prognose for 2021 om en oppgang på 7,5 prosent. En mer moderat utvikling i boligprisene er godt nytt for norsk økonomi og for muligheten til å bli boligeier i Norge, sier han.

- I november var det også et rekordstort antall omsetninger, og vi vil nesten helt sikkert passere 100 000 solgte bruktboliger i Norge i 2021 for første gang. Veksten i antall omsetninger er spesielt stor i Rogaland, og etter nesten et tiår med svak utvikling er boligmarkedet i denne regionen nå friskmeldt, sier Lauridsen.

Rekordaktivitet og rask salgstid

I november ble det solgt 8.508 boliger i Norge, noe som er 5,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 98.453 boliger i Norge, noe som er 2,9 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I november ble det lagt ut 7.569 boliger til salgs i Norge, noe som er 8,6 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 102.076 boliger for salg i Norge, noe som er 3,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Etter litt svakere vekst i antall solgte og antall nye på markedet i oktober har dette tatt seg kraftig opp i løpet av november. Normalt selges det få boliger i Norge mot slutten av året, men aktiviteten i november har vært overraskende høy og vi venter dette vil vedvare inn i desember. Slik det står nå vil 2021 bli et rekordår i antall transaksjoner i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i november 2021, noe som to dager mer enn i oktober. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 21 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand m/omegn med 51 dager.

- Det går svært raskt å selge en bolig i Norge nå, og vi tilbake til 2016 for å finne like raskt omløpshastighet i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Bodø fortsatt sterkest siste år

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Kristiansand med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Tromsø med en sesongkorrigert nedgang på 0,5 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 13,2 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 11,1 prosent.

Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 3,5 prosent etterfulgt av Oslo med en 12 måneders vekst på 4,1 prosent.

- Slik boligmarkedet står nå skiller i Bodø m/ Fauske og Tønsberg m/Færder seg markant ut fra alle andre områder i landet og det er store forskjeller i boligprisutviklingen i ulike deler av landet, sier Lauridsen.

Store endringer i avhendingsloven fra årsskiftet

I 2019 stemte Ap, Sp og SV imot endringene i avhendingsloven som ble fremmet av Solberg-regjeringen.

Jonas Gahr Støres regjering har nå valgt å la lovendringen tre i kraft fra 1. januar 2022, selv om både Ap og Sp i 2019 ønsket å sende saken tilbake til regjeringen for ytterligere utredning av konsekvensene av lovendringene.

- Eiendom Norge er positiv til den delen av lovendringen som innebærer at det skal stimuleres til å gi kjøper bedre informasjon om boligen som selges, blant annet gjennom bruk av gode tilstandsrapporter.

- Vi mener imidlertid at virkemiddelet som er brukt for å stimulere selger til å dokumentere tilstanden på boligen er uheldig, fordi det kan føre til flere tvister i bolighandelen, sier Lauridsen.

- Den økte tvisterisikoen for selger kan reduseres ved å kjøpe selgerforsikring, noe vi regner med at de fleste som skal selge bolig etter nyttår vil gjøre. Men økt risiko for selger kan også føre til høyere pris på selgerforsikringen.

- Selv om kostnadene ved bolighandelen kan gå noe opp, er det viktig å ikke glemme at transaksjonskostnadene i Norge fortsatt vil være blant de laveste i Europa, avslutter Lauridsen.

NB! 20. desember 2021 vil Eiendom Norge publiserer vår prognose for boligmarkedet 2022. 

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Tags


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987

Relatert materiale