Følg Eiendom Norge

Nedgang i boligprisene i november

Pressemelding   •   des 03, 2020 11:00 CET

Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene falt med 0,1 prosent i november 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

Boligprisene er nå 7,8 prosent høyere enn for ett år siden.

- Boligprisene i Norge falt nominelt i november, noe som er normalt for måneden. Det er imidlertid store forskjeller i boligprisutviklingen og byer som Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo har hatt en sterk utvikling i boligprisene sist måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Utviklingen i boligmarkedet i 2020 har vært mye sterkere enn de fleste så for seg ved inngangen til året og i mars/april i forbindelse med korona-utbruddet. Ved utgangen av november er 12 måneders veksten på 7,8 prosent, og oppgangen er bredt forankret over hele landet. Selv Stavanger, som gjennom mange år har hatt et fall i boligprisene, vil slik det står nå få en oppgang i boligprisene i 2020.

- Norge er ikke alene om sterk vekst både i boligmarkedet og fritidsboligmarkedet i kjølvannet av koronapandemien. I mange land og byer i verden har boligmarkedet post korona vist seg å være motkonjunkturelt. Vårt eget hjem er en trygg havn mot korona, og forbrukere har endret forbruket sitt mot eget hjem, sier Lauridsen.

Omsetningsveksten fortsetter

I november ble det solgt 8.095 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 95.493 boliger i Norge, noe som er 6,1 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I november ble det lagt ut 6.972 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,3 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 98.111 boliger til salgs, noe som er 1,52 prosent færre enn på samme tid i fjor.

- Det er solgt rekordmange boliger sist måned. I november fortsetter også økningen i antall nye boliger på markedet. Hvis veksten i antall omsetninger og antall lagt ut for salg vedvarer, vil vi i 2020 kunne passere 100 000 transaksjoner og 100 000 boliger lagt for salg. Det vil være historisk, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i november 2020. Det er en reduksjon fra 47 dager i september. Kortest salgstid hadde Oslo med 18 dager og lengst salgstid hadde Stavanger m/omegn med 63 dager.

- Salgstiden faller svakt og tiden det tar å selge en bolig i Norge er stabil, sier Lauridsen.

Desember kan bli sterk for boligmarkedet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Bodø m/Fauske med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 0,6 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Bodø m/omegn med en oppgang på 10,4 og 10 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,2 prosent.

- På grunn av smittvernstiltakene tror vi at desember vil bli en sterk måned i boligmarkedet. Normalt er desember den måneden i året det selges færrest boliger i Norge. Nå venter vi derimot at den store aktiviteten i bruktboligmarkedet vil vedvare gjennom julen og godt inn i 2021, sier Lauridsen.

- Det som er viktig nå er at de økte prisene etterfølges av høyere boligbygging. Det skal anslagsvis bygges 300 000 nye boliger i Norge på 2020-tallet, og det er viktig at boligbyggerne nå er sitt ansvar bevist og legger ut flere nye boliger for salg, samt prosjekterer nye boliger.

- Kommunene må være bevisst sitt ansvar som markedsregulator i boligmarkedet og øke reguleringsreservene. Finansminister Jan Tore Sanner (H) må bidra med lettelser i utlånsreguleringen og boligminister Nikolai Astrup (H) må forsterke arbeidet med effektivisering av plan- og bygningslovgivningen ytterligere, avslutter Lauridsen.

Eiendom Norges prognose for boligmarkedet 2021 publiseres 22. desember 2020.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde. 

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.