Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Nedgang i boligprisene i desember

Boligprisene sank med 1,3 prosent desember. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene steg med 5,2 prosent i 2021.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 956 450 kr ved utgangen av 2021.

- Boligprisene i Norge sank i desember som normalt for måneden. Antall solgte boliger derimot er alt annet enn normalt. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en desember-måned som i 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Boligprisveksten i Norge i 2021 endte på 5,2 prosent, men det er store forskjeller i landet. Blant de største byene hadde Kristiansand den største veksten gjennom året på 9 prosent. Oslo skiller seg ut i motsatt ende med en svak vekst gjennom året på 2,2 prosent. Dette innebærer at hovedstaden har hatt realprisnedgang i 2021, sier han.

- Med de mange salgene i desember fikk vi for første gang i boligprisstatistikkens historie over 100 000 solgte bruktboliger gjennom et år. Nesten halvparten av veksten i antall transaksjoner er kommet i Agder og Rogaland. Denne regionen har i 2021 fått et løft i boligpriser og omsetning etter nesten et tiår med svak utvikling, sier Lauridsen.

Over 100 000 solgte og lagt ut

I desember ble det solgt 4.055 boliger i Norge, noe som er 6,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

I 2021 ble det solgt 102.596 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i 2020.

I desember ble det lagt ut 2.922 boliger for salg i Norge, noe som er 14,5 prosent færre enn i samme måned i 2020.

I 2021 ble det lagt ut 105.068 boliger for salg i Norge, noe som er 2,8 prosent flere enn i 2020.

- Det store aktiviteten i boligmarkedet vedvarte frem til jul og sørget for rekordomsetning både i desember og i 2021 under ett. Veksten i antall nye boliger på markedet avtok i desember etter en sterk oppgang i november. Samlet gjennom året fikk vi også en god vekst i antall boliger lagt ut for salg, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2021, opp fra 35 dager i november. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 25 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 97 dager.

-Det går svært raskt å selge en bolig i Norge, og vi må tilbake til 2014 for å finne raskere omløpshastighet i desember, sier Lauridsen.

Bodø med sterkest prisvekst i 2021

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Tromsø og Bodø m/Fauske med en oppgang på 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn og Tønsberg m/Færder med en sesongkorrigert nedgang på 1,4 prosent.

Sterkest utvikling i 2021 fikk Bodø/m Fauske med en oppgang på 13,3 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9 prosent og Trondheim med 8,7 prosent

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 2021 med en oppgang på 2,2 prosent etterfulgt av Ålesund m/omegn på 3,7 prosent.

- Boligprisveksten i 2021 i Bodø skiller kraftig ut fra resten av landet og ligger hele 4,3 prosentpoeng foran Kristiansand. Vi venter at det i 2022 fortsatt vil være forskjeller i boligprisutviklingen i ulike deler av landet, men at prisutviklingen vil være betydelig mer moderat enn i 2021 først og fremst på grunn av høyere renter, avslutter Lauridsen.

Les Eiendom Norge prognose for boligmarkedet i 2022 her.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.


Related links

Emner

Kategorier


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987