Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande
Foto: Solfrid Sande

Pressemelding -

Moderat vekst i utleieboligprisene i 2019

- Storbyindeksen viser at leieprisene stiger i et moderat tempo, og denne utviklingen er drevet av en oppgang i leieprisene Oslo. Mens leieprisene i Trondheim og Stavanger/Sandnes har falt svakt er prisene nær uendret i Bergen det siste året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Sterkest leieprisutvikling i fjerde kvartal hadde Stavanger/Sandnes med en oppgang på 0,1 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim og Bergen med en nedgang på 4,7 prosent og 3,1 prosent. Leieprisene i Oslo sank med 0,7 prosent i siste kvartal.

Sterkest vekst i leieprisene det siste året har Oslo og Bergen med en oppgang på henholdsvis 3,4 og 0,1 prosent. I Trondheim og Stavanger/Sandnes har prisene falt med 0,8 og 1,1 prosent i 2019.

- I Stavanger falt leieprisene kraftig fra 2014 til 2016 parallelt med oljebremsen. Prisene har hentet seg noe igjen siden bunnen, men det er fortsatt et godt stykke unna toppen tidlig på 2010-tallet.

- Også i Trondheim og Bergen har leieprisene falt siden toppen tidlig på 2010-tallet. De siste årene har utviklingen her vært tilnærmet flat. Det er kun Oslo som har hatt en utvikling i leieprisene på nivå med prisutviklingen i samfunnet, sier Lauridsen.

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved utgangen av fjerde kvartal er 3495. Av disse er 1964 i Oslo, 656 i Bergen, 440 i Trondheim og 435 i Stavanger/Sandnes.

- Det er markant økning i antall boliger for leie sammenlignet med utgangen av tredje kvartal. Det følger av at mange starter og avslutter leieforhold med et nytt år, avslutter Lauridsen.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Vi oppfordrer pressen til å bruke våre lokale pressekontakter for utleiemarkedet her.

Ytterligere informasjon:

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

For andre spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.

Emner

Tags


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Vibeke Lyse Augdal

Vibeke Lyse Augdal

Administrerende direktør Utleiemegleren 90 86 63 81
Solveig Hjallen Moan

Solveig Hjallen Moan

Daglig leder Utleiemegleren Trondheim 48 31 50 01
Eirik Hove

Eirik Hove

Daglig leder Utleiemegleren Bergen 90 98 62 29
Eirik Hauge

Eirik Hauge

Daglig leder Utleiemegleren Stavanger 46 97 36 68
Bård Johnson

Bård Johnson

Daglig leder/Eiendomsmegler Krogsveen Utleie 468 08 898
Reinulf Aasen

Reinulf Aasen

Daglig leder/Eiendomsmegler Krogsveen Utleie, Oslo vest 467 96 203
Thomas Dideriksen

Thomas Dideriksen

Daglig leder/Eiendomsmegler Krogsveen Utleie, Oslo øst 922 59 929
Ola Sisselberg

Ola Sisselberg

Daglig leder/Eiendomsmegler Sem & Johnsen Utleie 95 70 11 74
Håvard Tverdal

Håvard Tverdal

Daglig leder Leiebolig Utleiemegling AS 911 47647