Følg Eiendom Norge

Moderat utvikling i utleieboligprisene i andre kvartal

Pressemelding   •   aug 10, 2020 11:00 CEST

Foto: Solfrid Sande.

Utleieboligprisene steg med 0,8 prosent i de store byene i andre kvartal 2020. Det siste året har leieprisene steget med 1,5 prosent.

- Storbyindeksen viser at leieprisene fortatt utvikler seg i moderat, til tross for spådommer økt press på utleiemarkedet i kjølvannet av korona. I andre kvartal steg leieprisene sterkt i Bergen og moderat i Oslo, mens de sank i Trondheim og Stavanger/Sandnes, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Sterkest leieprisutvikling i andre kvartal hadde Bergen med en oppgang på 4 prosent etterfulgt av Oslo med en oppgang på 1,1 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger/Sandnes med en nedgang på 4,3 prosent, etterfulgt av Trondheim med en nedgang på 0,4 prosent.

Sterkest vekst i leieprisene det siste året har Oslo med en oppgang på 2 prosent. I Stavanger/Sandnes har utleieprisene det siste året steget med 1,1 prosent, mens de har sunket 1,2 prosent i Bergen og 0,4 prosent i Trondheim sist år.

- Utviklingen i leiemarkedet er ifølge storbyindeksen svært stabil og historisk på nivå med lønns- og prisveksten. Ved utgangen av andre kvartal har alle byene med unntak av Oslo en moderat eller svak leieprisutvikling, sier Lauridsen.

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal er 3392. Av disse er 1821 i Oslo, 588 i Bergen, 509 i Trondheim og 474 i Stavanger/Sandnes.

- Det er en liten økning i antall boliger for leie sammenlignet med utgangen av første kvartal, men utbudet av boliger for leie holder seg stabilt i alle de store byene, sier Lauridsen.

- Vi venter imidlertid at utbudet av boliger til leie vil stige sterkt inn i tredje kvartal, da det i august er studiestart på landets studiesteder og mange studenter nå skal finne seg et sted å bo, avslutter Lauridsen.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Vi oppfordrer pressen til å bruke våre lokale pressekontakter for utleiemarkedet her.

Ytterligere informasjon:

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

For andre spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.