Følg Eiendom Norge

Moderat boligprisutvikling i Trondheim

Pressemelding   •   jan 06, 2021 11:00 CET

Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene i Trondheim sank med 0,7 prosent i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

Trondheim har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+1,7 prosent) og tilsvarende som i Bergen (+0,8 prosent), men sterkere enn i Stavanger (+0,6 prosent).

I 2020 steg prisene i Trondheim med 7,6 prosent. Byen har en svakere 12 måneders vekst enn i Oslo (+12,0 prosent) og Bergen (+8,5 prosent), men sterkere enn i Stavanger (+5,2 prosent).

Det har i desember blitt solgt 182 boliger i Trondheim. Det er 31,9 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2019. I 2020 ble det solgt 5568 boliger i Trondheim. Det er 3,7 prosent flere sammenliknet med 2019.

Det har i desember blitt lagt ut 249 boliger for salg i Trondheim. Det er 2,7 prosent færre sammenliknet med tilsvarende måned i 2019. I 2020 ble det lagt ut 5622 boliger til salgs i Trondheim. Det er 3,0 prosent færre sammenliknet med 2019.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 55 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 60 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.196.969,-

Eiendom Norge slipper i dag også våre regionsrapporter med boligprisutviklingen i 98 kommuner og bydeler i de store byene per kvartal.

Rapportene kan lastes ned her.

NB! Prisutviklingen målt kvartalsvekst vil kunne avvike noe fra prisutviklingen målt som 12 måneders vekst, grunnet lenger sammenligningsgrunnlag.  

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.