Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Moderat boligprisutvikling i Stavanger

Boligprisene i Stavanger sank med 1,1 prosent i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+1,7 prosent), Trondheim (+0,8 prosent) og Bergen (+0,8 prosent).

I Stavanger steg boligprisene med 5,2 prosent i 2020. Det er svakere enn i Oslo (+12,0 prosent), Bergen (+8,5 prosent) og Trondheim (+7,6 prosent).

Det har i desember blitt solgt 215 boliger i Stavanger Det er 16,8 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2019. I 2020 ble det solgt 4886 boliger i Stavanger. Det er 6,7 prosent flere enn tilsvarende periode i 2019.

Det har i desember blitt lagt ut 188 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 44,6 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2019. I 2020 ble det lagt ut 4940 boliger i Stavanger. Det er 3,8 prosent færre enn tilsvarende periode i 2019.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 67 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 60 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.283.500,-

NB: Fra januar 2020 inngår kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg i Stavanger-indeksen.

Eiendom Norge slipper i dag også våre regionsrapporter med boligprisutviklingen i 98 kommuner og bydeler i de store byene per kvartal.

Rapportene kan lastes ned her.

NB! Prisutviklingen målt kvartalsvekst vil kunne avvike noe fra prisutviklingen målt som 12 måneders vekst, grunnet lenger sammenligningsgrunnlag.  

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter: @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Tags

Regions


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Gaute Thise Jacobsen

Gaute Thise Jacobsen

Regionssjef / Eiendomsmegler 1 Rogaland Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Stavanger og i Rogaland 40855753
Kurt Frafjord

Kurt Frafjord

Regionansvarlig Krogsveen / Rogaland Kommenterer boligmarkedet og markedet for fjellhytter og sjøhytter i Rogaland 928 06 865
Ronny Skjøtskift

Ronny Skjøtskift

Daglig leder / Aktiv Eiendomsmegling Jæren Kommenterer boligmarkedet i Sandnes, Stavanger, Jæren og Klepp, samt markedet for hytter i Rogaland 41614676