Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande
Foto: Solfrid Sande

Pressemelding -

Moderat boligprisutvikling i Stavanger

Boligprisene i Stavanger steg med 1,4 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+1,2 prosent), Bergen (+0,4 prosent), og Trondheim (+0,2 prosent).

I Stavanger har boligprisene hatt en flat utvikling de siste tolv månedene. Det er svakere enn i Oslo (+3,8 prosent), Bergen (+1,6 prosent) og Trondheim (+1,0 prosent).

Det har i august blitt solgt 400 boliger i Stavanger, det er 6,3 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2018. Hittil i år er det solgt 3082 boliger. Det er 6,3 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i august blitt lagt ut 618 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 4,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Hittil i år det lagt ut 3667 boliger til salgs. Det er 4,0 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 79 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 49 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.225.000,-

NB: Vi gjør oppmerksom på at den geografiske inndelingen for beregningen av prisutviklingen er endret fra og med januar 2018. Kommunene Forsand, Sandnes, Rennesøy, Finnøy, Sola og Randaberg inngår nå i Stavanger-indeksen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Tags

Regions


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 4941 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Eivind Chr. Dahl

Eivind Chr. Dahl

Daglig leder / DNB Eiendom Stavanger Kommenterer boligmarkedet i Stavanger og Sandnes samt markedet for sjøhytter i Rogaland og fjellhytter i Vest-Agder med fokus på Sirdal 41144040
Kurt Frafjord

Kurt Frafjord

Regionansvarlig Krogsveen / Rogaland Kommenterer boligmarkedet og markedet for fjellhytter og sjøhytter i Rogaland 928 06 865
Ronny Skjøtskift

Ronny Skjøtskift

Daglig leder / Aktiv Eiendomsmegling Jæren Kommenterer boligmarkedet i Sandnes, Stavanger, Jæren og Klepp, samt markedet for hytter i Rogaland 41614676
Eirik Jacobsen

Eirik Jacobsen

Salgsdirektør / EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Kommenterer boligmarkedet i Møre og Romsdal og Midt-Norge 97697241