Gå videre til innhold
Mindre oppgang i boligprisene i Stavanger

Pressemelding -

Mindre oppgang i boligprisene i Stavanger

Boligprisene steg 0,1 prosent i Stavanger i april 2017.

Boligprisene i Stavanger har hatt en moderat vekst sammenlignet med resten av landet, hvor boligprisene steg med 0,5 prosent.

I Stavanger har boligprisene sunket med 1,2 prosent de siste 12 månedene. Det er svakere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 10,7 prosent.

Det har blitt solgt 838 boliger i Stavanger i hittil i 2017, noe som er 27,7 prosent flere enn i tilsvarende periode i 2016.

Det har blitt lagt ut 1002 boliger til salgs hittil i år i Stavanger, noe som er 17,7 prosent flere enn i samme periode i  2016.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 40 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 33 dager i gjennomsnitt. Likevel er dette en vesentlig raskere salgstid enn det som er registrert i Stavanger på flere år.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.180.000,-.

Related links

Emner

Tags

Regions


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Eivind Chr. Dahl

Eivind Chr. Dahl

Daglig leder DNB Eiendom Stavanger 41144040
Lars Sigve Berg

Lars Sigve Berg

Daglig leder DNB Eiendom Sandnes 95 436 966
Johnny Nicolai Olsen

Johnny Nicolai Olsen

Daglig leder Dnb Eiendom Egersund 40 241 127
Rune Ree

Rune Ree

Regionssjef - Sør Eiendomsmegler Vest 91 359 593
Espen Eide

Espen Eide

Daglig leder Eie Stavanger 93 04 03 00
Rune Larsen

Rune Larsen

Daglig leder Eie Sandnes 93 04 49 02
Kurt Frafjord

Kurt Frafjord

Regionansvarlig Krogsveen Rogaland 928 06 865
Ronny Skjøtskift

Ronny Skjøtskift

Daglig leder Aktiv Eiendomsmegling Jæren 41614676