Gå videre til innhold
EIendom Norge-direktør Henning Lauridsen. Foto: Johnny Vaet Nordskog.
EIendom Norge-direktør Henning Lauridsen. Foto: Johnny Vaet Nordskog.

Pressemelding -

Gi oss en boligminister, Jonas!

- En av norsk økonomis viktigste sektorer må styrkes med mer ansvar til boligministeren, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

13. september ble det klart at Norge de neste fire årene får et nytt stortingsflertall av Ap, Sp og SV.

Ap-leder Jonas Gahr Støre starter nå sonderingene om en regjering.

Trangere nåløye i boligmarkedet

Sykepleierindeksen Eiendom Norge utgir viser at det aldri har vært vanskeligere å bli boligeier i Norge enn i dag.

- Kombinasjonen av høye boligpriser og utlånsforskriften setter en grense for hvor rik man må være i Norge for å bli boligeier.

- De siste årene er nåløyet for å bli boligeier blitt stadig mindre. På det sentrale Østlandet kan en sykepleier med god lønn kjøpe kun 1 til 3 prosent av boligene omsatt i først halvår 2021, sier Lauridsen.

Egen bolig motvirker ulikhet

Det siste tiårene har økende økonomisk ulikhet fått stor oppmerksomhet internasjonalt.

- I Norge har det brede eierskapet til egen bolig gjort at vi har kommet bedre ut på ulikhet enn Sverige og Danmark hvor eierlinjen står mye svakere, sier Lauridsen.

- Men som sykepleierindeksen illustrerer er eierlinjen under press.

- Vi forventer at Jonas Gahr Støres regjering gjør som Arbeiderpartiet har lovet: Å gjennomgå hele virkemiddelapparatet for boligsektoren i en egen boligmelding til Stortinget, sier Lauridsen.

Boliglover må flyttes

I valgkampen har SV-leder Audun Lysbakken frontet behovet for en egen boligminister.

- Det er en svært god idé Jonas Gahr Støre må lytte til, sier Lauridsen.

- En ny regjering må flytte ansvaret for boligkontraktslover som bustadoppføringslova, avhendingsloven, tomtefesteloven og sameieloven fra justisministeren til boligministeren. Det er en lavthengende frukt, sier han.

- Erna Solbergs regjering har vist svakhetene ved denne organiseringen, da daværende statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i 2019 banket igjennom endringer av avhendingsloven uten utredning og til stor kontrovers i Stortinget, forteller Lauridsen.

- Skal vi skape et enda mer velfungerende boligmarked er det i boliglovene potensialet ligger, fordi det er mange tangeringspunkter mellom blant andre plan- og bygningsloven og disse lovene.

Bolig – en pilar i velferdssamfunnet

- Bolig er en av pilarene i det norske velferdssamfunnet ved siden av arbeid, helse og utdanning og krever helhetlig politisk styring. Boligmarkedet er også Norges viktigste marked etter arbeidsmarkedet, sier Lauridsen.

- Bolig skal være med løse ulikhetsfloken, klimakrisen og bidra til nullvekstmålet for persontrafikk. Dessuten: Høye boligpriser og lav boligbygging faktisk har negativ effekt på bnp og økonomisk vekst, fordi det gjør at arbeidergiverne ikke får tak i den arbeidskraften de trenger, sier han.

Det demografiske behovet tilsier at skal det bygges 300 000 bærekraftige boliger på 2020-tallet. Boligbygging krever derfor særskilt politisk og faglig oppmerksomhet for å kunne fungere best mulig.

- En samling av alle boliglover i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sikre at det bygges opp sterke faglige miljøer for boliglovningen i Norge og politisk kraft for endringer, sier Lauridsen.

- Gi oss en boligminister, Jonas!

Related links

Emner

Tags


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987