Gå videre til innhold
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Pressemelding -

Fortsatt vekst i boligprisene

Boligprisene steg med 0,3 prosent i april 2022. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 483 328 kr ved utgangen av april.

- Boligprisene fortsatte å stige i april. Det er nå tegn til at boligprisveksten flater ut, selv om den underliggende prisveksten fremdelse er sterk på Østlandet, i Agder og Rogaland.

- Så langt i år er det lagt ut et betydelig antall færre boliger for salg i Norge, både sammenlignet med rekordåret 2021 og årene før pandemien. Mye av prisveksten i 2022 kan forklares med den svake tilbudssiden utløst av den nye avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar.

- Selv om våre medlemmer nå melder om at flaskehalsene med å innhente tilstandsrapporter er mindre enn på starten av året, oppfordrer vi boligselgere til å planlegge boligsalget i god tid og finne frem informasjon om boligen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Færre salg grunnet påsken

I april ble det solgt 7.707 boliger i Norge, noe som er 18,8 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 28.383 boliger i Norge. Det er 15,2 prosent færre enn samme periode i fjor.

I april ble det lagt ut 8.399 boliger for salg i Norge, noe som er 23,8 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 30.960 boliger for salg. Det er 11,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

- Påsken falt i år i begynnelsen av april og dette påvirket både salg og antall nye boliger på markedet. Så langt i år er det solgt og lagt ut betydelig færre boliger enn ikke bare i 2021, men også før pandemien. Nedgangen i volum er gjeldende i nesten alle områder i Norge, men er særlig stor på Østlandet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i mars, ned fra 30 dager i mars. Kortest salgstid hadde Bergen og Bodø/Fauske med 15 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 39 dager.

- Salgstiden har gått betydelig ned i mange områder i Norge, og spesielt i Bergen, Bodø og Oslo går det nå svært raskt å selge en bolig, sier Lauridsen.

Fortsatt sterk vekst og stor usikkerhet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Follo med en oppgang på 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,7 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 11,6 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 10,8 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 4,6 prosent. Den svake 12 måneders veksten i Oslo sammenlignet med andre områder skyldes at Oslo i 2021 hadde en svak utvikling i boligprisene.

- Det er stor usikkerhet rundt utviklingen i den globale i økonomien og i pengepolitikken, og særlig pengepolitikken er viktig for boligprisene.

- Rentebanen Norge Bank publiserte i mars indikerer en rente på 2,5 prosent innen utgangen av 2023, noe som vil dempe boligprisutviklingen fremover. Det store spørsmålet er om ikke rentebanen må økes ytterligere for å møte den stigende inflasjonen både i Norge og internasjonalt. I det tilfelle vil vi trolig se en enda mer moderat utvikling i boligprisene fremover, avslutter Lauridsen.

Eiendom Norge inviterer til vår årskonferanse den 30 mai 2022.

Tema på årets konferanse er utviklingen i boligmarkedet, pengepolitikk og inflasjonsmålet, regulering i boligmarkedet, digitalisering og internasjonal uro.

Les mer på www.enkonferansen.no

For presseakkreditering kontakt sjef for kommunikasjon og politikk, Erik Lundesgaard

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.


Emner

Kategorier


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Pressekontakt Administrerende direktør / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker 997 20 485
Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Pressekontakt Sjef for kommunikasjon og politikk / Eiendom Norge Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsmål om boligprisstatistikken. 95881987