Følg Eiendom Norge

Feil i boligprisstatistikken for april

Pressemelding   •   mai 21, 2021 15:00 CEST

Foto: Solfrid Sande.

I forbindelse med produksjonen av Eiendom Norges boligprisstatistikk for april ble siste virkedag i april utelatt grunnet en teknisk feil.

Dette gjorde at transaksjonsvolumet og antall boliger lagt ut på markedet ble underrapportert.

Det ble solgt og lagt ut et betydelig antall flere boliger på markedet i april enn Eiendom Norge rapporterte 5. mai 2021.

For prisutviklingen har denne feilen mindre betydning, og trenden i markedet er den samme som ble rapportert.

Størst betydning har feilen for Trondheim og Tromsø, som hadde en sterkere prisutvikling enn hva som ble rapportert.

Eiendom Norge rapporterte om uendrete priser nominelt i Trondheim i april. I realiteten steg prisene her med 0,5 prosent. Sesongjustert gjør dette at Trondheim også steg 0,1 prosent i stedet for den sesongjusterte nedgangen på 0,4 prosent som ble rapportert.

I Tromsø meldte Eiendom Norge om en nedgang på 0,2 prosent. I realiteten steg prisene her med 0,1 prosent. Sesongjustert ble det meldt om et fall på 0,5 prosent. I stedet sank prisene sesongjustert med 0,1 prosent.

I øvrige områder og nasjonalt er det kun mindre endringer i beregningen av prisutviklingen på desimalen.

Eiendom Norge boligprisstatistikk for april er derfor produsert på nytt og er nå publisert i revidert utgave på eiendomnorge.no.

Eiendom Norge og vår statistikkprodusent Eiendomsverdi AS beklager feilen.

Oppsummert ser boligmarkedet nasjonalt slik ut etter feilrettingen:

  • Nominell prisvekst blir 0,3 prosent i stedet for 0,2 prosent.
  • De sesongkorrigerte prisene er uendret i stedet for –0,1 prosent.
  • 12-måneders veksten blir 12,3 prosent i stedet for 12,2 prosent.
  • Antall solgte boliger øker fra 8.761 til 9.489.
  • Antall boliger lagt ut for salg øker fra 9.846 til 11.027.


For spørsmål kontakt:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87


Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.