Gå videre til innhold
Boligprisnedgang i Stavanger i juli

Pressemelding -

Boligprisnedgang i Stavanger i juli

Boligprisene i Stavanger sank med 0,6 prosent i juli.

Boligprisutviklingen i Stavanger er svakere enn i de andre store norske byene og landet under ett, hvor boligprisene steg med 0,2 prosent.

I Stavanger har boligprisene falt med 6,3 prosent de siste 12 månedene. Regionen har en svakere boligprisutvikling enn Norge for øvrig, hvor boligprisene har steget med 8,8 prosent siste 12 måneder.

Det ble solgt 98 boliger i Stavanger sist måned, en nedgang på 5,8 prosent sammenlignet med juli i fjor. Hittil i 2016 er det solgt 22,3 prosent færre boliger enn i tilsvarende periode i 2015.

Ved utgangen av måneden var det 522 boliger til salgs, noe som er 25,9 prosent færre enn for ett år siden.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 130 dager, mot 51 dager i landet under ett.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster kroner 3.038.752,-. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Stavanger er nå lavere enn gjennomsnittet i landet.

For ytterligere informasjon:

Følg Eiendom Norge på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer nasjonalt:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Related links

Emner

Tags

Regions


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 72 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2019 136 856 transaksjoner.

Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Pressekontakt

Eivind Chr. Dahl

Eivind Chr. Dahl

Daglig leder DNB Eiendom Stavanger 41144040
Lars Sigve Berg

Lars Sigve Berg

Daglig leder DNB Eiendom Sandnes 95 436 966
Johnny Nicolai Olsen

Johnny Nicolai Olsen

Daglig leder Dnb Eiendom Egersund 40 241 127
Rune Ree

Rune Ree

Regionssjef - Sør Eiendomsmegler Vest 91 359 593
Espen Eide

Espen Eide

Daglig leder Eie Stavanger 93 04 03 00
Rune Larsen

Rune Larsen

Daglig leder Eie Sandnes 93 04 49 02
Sigrunn Undheim Stangeland

Sigrunn Undheim Stangeland

Regionsleder Jæren EiendomsMegler1 915 47 572
Kurt Frafjord

Kurt Frafjord

Regionansvarlig Krogsveen Rogaland 928 06 865
Michael R. Myhre

Michael R. Myhre

Daglig leder Eie Eiendomsmegling Stavanger 91 53 75 54
Ronny Skjøtskift

Ronny Skjøtskift

Daglig leder Aktiv Eiendomsmegling Jæren 41614676